1/2/2021: Ký hợp đồng cung cấp dây điện H07RN-F

1/2/2021: Ký hợp đồng cung cấp dây điện H07RN-F

Ngày 1-2-2021 Phúc Thịnh Hải Phòng đã ký hợp đồng cung cấp dây diện vỏ cao su, mềm, chịu dầu loại H07RN-F cho đối tác là nhà máy sản xuất tại Đồng Nai . Sản phẩm của PT là dây điện mang thương hiệu Helukabel được nhập khẩu từ Cộng Hòa Liên Bang Đức, sản phẩm này đã được phòng kỹ thuật nhà máy xác nhận đáp ứng yêu cầu để lắp đặt lâu dài lên các chi tiết máy và sẽ được xuất khẩu đi thị trường Châu Âu.

 

Hình ảnh bàn giao hàng tại kho khách hàng ngày 6/5/2021:

 

Các thông số kỹ thuật về dòng cáp H07RN-F này như sau:

TECHNICAL DATA:

 • Rubber sheathed cable H07RN-F to
  DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
  DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4
 • Temperature range
  flexing  -25°C  to  +60°C
  fixed installation  -30°C  to  +60°C
 • Permissible conductor operating
  temperature
    +60°C
 • Nominal voltage
  U0/U 450/750 V
  in case of protected and fixed installation
  U0/U 600/1000 V
 • Max. permissible operating voltage
  – 3-Phase and single phase
  operation  476/825 V
  – DC operation  619/1238 V
 • Test voltage
  2500 V
 • Minimum bending radius
  for fixed installation 4x outer Ø
  for guiding over roller 7,5x outer Ø
  during winding on drums 5x outer Ø

CABLE STRUCTURE:

 • Bare copper conductor, to
  DIN VDE 0295 cl.5, fine wire,
  BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
 • Core insulation of rubber EI4 to
  DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
 • Core identification to DIN VDE 0293-308
  – up to 5 cores coloured
  – from 6 cores, black with continuous
  white numbering
 • GN-YE conductor, 3 cores and above
 • Cores stranded in layers with
  optimal lay length
 • Outer sheath of rubber EM2 to
  DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
 • Sheath colour: black

PROPERTIES:

Resistant to

 • Weather

Tests

 • Flame retardant acc. to
  DIN VDE 0482-332-1-2 /
  DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
 • Ozone resistant of the insulation to
  DIN VDE 0473-396/DIN EN 50396
 • Oil resistant acc. to
  DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404

APPLICATION:

Heavy duty rubber-sheathed flexible cables are suited for use for medium mechanical stress in dry, damp and wet areas as well as in open air and in agriculture plants. They are used for equipment in industry works such as boilers, heating plates, hand lamps, electric tools such as drills, circular saws and homework tools as well as for transportable motors or machines at site. These cables are also suitable for fixed installation on plaster, in temporary buildings and residential barracks. They are suitable for direct laying on components and mechanical parts of machines, for example lifts and cranes. They can be used in case of protected and fixed installation in tubes or in equipment as well as rotor connecting cable of motors with a working voltage up to 1000 V alternating voltage or a direct voltage up to 750 V against ground.
CE = Product conforms with Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

CABLE SIZE:

 • Number of core: from 1 to 24 core (wire)
 • Core cross section (mm^2): From 1.5sqmm to 500sqmm.