1/2022 Cung cấp hệ thang xích nhựa BREVETTI STENDALTO S.P.A. – Ý

1/2022 Cung cấp hệ thang xích nhựa BREVETTI STENDALTO S.P.A. – Ý

Vào tháng 1/2022 Công ty Phúc Thịnh Hải Phòng đã cung cấp 3 bộ thang máng xích nhựa để dẫn dây điện nguồn và điều khiển của xe con cẩu trục trong nhà máy thép. Các cơ cấu này đã được thiết kế với thang máng xích của thương hiệu khác và người của PTHP đã tới khảo sát, tư vấn chuyển đổi tương đương sang sản phẩm của Brevetti Stendalto nhập khẩu trực tiếp từ Ý với chi phí tốt hơn và tối ưu hơn về mặt kỹ thuật.

Hệ thống đầu tiên đã đươc lắp đặt và chạy thử thành công dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ PTHP.