28/6/2021: PTHP tham gia ủng hộ Quỹ vacxin phòng chống Covid-19

28/6/2021: PTHP tham gia ủng hộ Quỹ vacxin phòng chống Covid-19

Hưởng ứng chiến dịch cùng tham gia phòng chống đại dịch Covid-19, Công ty TNHH Phúc Thịnh Hải Phòng tuy mới chính thức đi vào hoạt động được 4 tháng nhưng với tinh thần toàn dân cùng tham gia chống dịch, Công ty xin được đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình vào Quỹ Vacxin Quốc gia với niềm tin Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường mới.