03/2023 Bàn giao lô thang xích nhựa nhập khẩu Italy

03/2023 Bàn giao lô thang xích nhựa nhập khẩu Italy

Công ty TNHH Phúc Thịnh Hải Phòng đã tư vấn, tính chọn và cung cấp lô thang xích nhựa hiệu Brevetti – Italy cho khách hàng tại Việt Nam.

Ứng dụng: Thang xích dùng để luồn dây điện, ống khí né, ống thủy lực vào trong và dẫn chạy theo máy móc có chuyển động như xe con cẩu trục, máy cắt ống di chuyển…